An Sơn JSC

Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên Công ty Cổ phần An Sơn trân trọng chúc mừng sinh nhật Tổng Giám đốc Ông Trần Minh Nhật 10.11 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


Chúc mừng sinh nhật Tổng Giám đốc Ông Trần Minh Nhật 
10.11.1978 -:- 10.11.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

             

    Chúc sinh nhật thật vui vẻ, gia đình luôn hạnh phúc & thành công trong mọi lĩnh vực!!
            
            
         


� 2009 -2023  An Sơn JSC | Homepage