An Sơn JSC

Hướng dẫn upload file lên media file và lấy đường link

ò      Bạn vào www.mediafire.com

ò      Bạn đăng ký 1 tài khoản bằng cách nhập địa chỉ email và password vào (lưu ý password này không phải password vào email của bạn mà là một password khác do bạn tự nghĩ)

 

     

   
          
 

Rồi đăng nhập hoặc đăng nhập luôn (bằng địa chỉ email và password bạn đã đăng ký trước đó) nếu bạn đã có tài khoản rồi

 

ò      Sau khi đăng nhập bạn có thể quản lý tài khoản và các file bạn up lên.

 

          

 

ò      Bạn có thể up nhiều file lên mạng 1 lúc bằng cách ấn vào nut Upload Files (đây là 1 trong 3 nút Upload files, My files, My Account bên trên)

        
 

ò      Bạn chia sẻ các file bằng cách vào nút My files  (đây là 1 trong 3 nút Upload files, My files, My Account), ở cuối mỗi file của các bạn có nút share, bạn click vào nút share này.

           

           
  

ò      Sau khi ấn nút share, bạn kéo xuống bên dưới, copy link và share link của bạn cho mọi người

 
          


� 2009 -2022  An Sơn JSC | Homepage