An Sơn JSC

6 thủ thuật tìm kiếm trên Google

Google cho ra mắt một loạt video có độ dài chỉ 15 giây, hướng dẫn cách tra cứu đơn giản nhưng hiệu quả trên công cụ tìm kiếm của họ.
6 thủ thuật tìm kiếm trên 
Google
Người dùng có thể thêm dấu * vào vị trí họ muốn Google điền thông tin. Chẳng hạn, thay vì hỏi When and where was Rigoletto first performed? (Rigoletto lần đầu trình diễn ở đâu?), họ có thể nhập: Rigoletto was first performed in *. 
6 thủ thuật tìm kiếm trên Google
Người sử dụng có thể dùng Google để chuyển đổi đo lường (chiều cao, cân nặng...) bằng lệnh: a in b, chẳng hạn 4 lbs in kg
Để tìm định nghĩa của một từ, đơn giản gõ thêm "define" trước từ họ muốn tra. Xem video
Còn để kiểm tra thời gian ở thành phố bất kỳ trên thế giới, gõ "time" rồi tới tên thành phố đó. 
Google cũng đóng vai trò như một chiếc máy tính cơ để làm các phép toán mà con người yêu cầu. 
Tương tự như chuyển đổi đo lường, người sử dụng có thể đổi tiền tệ cũng bằng lệnh a in b, chẳng hạn 10 dollars in dirhams (tiền Morocco).


� 2009 -2024  An Sơn JSC | Homepage