An Sơn JSC

Lấy tập tin Flash bằng tay không

Một trong những định dạng Media được ưa chuộng nhất trên

Internet là các tập tin Meida flash. Các tập tin này có thể có hiệu ứng rất

đẹp, có thể là những trò chơi nhỏ, là những đoạn phim, nhạc,

…. Vì thế nhiều người ưa thích và muốn save về máy của mình

để xem lại.


Không giống như các thành phần khác của một trang web, Flash

không có một tùy chọn nào để bạn save về ổ cứng. Mặc dù cũng có nhiều chương trình

và plug-in để “chọp” dạng tập tin này, nhưng tự lấy bằng tay cũng rất nhanh và

thú vị.

1. Save tập tin Flash

từ trình duyệt Firefox

Cách giản đơn nhất là vào Tool >> Page Info >> Chọn

thẻ Media >> Trong thẻ Media, tìm đường dẫn đến tập tin Flash và tải về.

Còn nếu bạn tinh thông một tí về chương trình Firefox, bạn

có thể sử dụng cách sau:

Vào trình duyệt, nhập vào thanh address: about:cache?device=disk và nhấn Enter.

Firefox sẽ liệt tất cả các tập tin lưu trữ trong thư mục cache. Lúc này bạn

nhấn Ctrl + F để tìm đến các tập tin flash cần tải về. Thông thường, bạn nên

chọn những từ khóa là tên trang web có chứ tập tin flash cần lấy hay, từ khóa

SWF. Khi gặp tập tin flash mà bạn muốn lấy về, nhấp chuột phải lên liên kết đó

và chọn Save Link As.

2. Save tập tin Flash

từ IE.

Tất cả các máy chạy điều hành Windows đêu có chương trình

duyệt web IE (trừ phi bạn gỡ bỏ). Vì vậy, dùng IE để lấy flash nếu bạn không có

Firefox.

- Vào Tool >> Internet Options >

- Chọn thẻ General > Nhấp nút Setting

- Nhấp vào nút View Files để mở các tập tin lưu tạm của

trình duyệt IE

- Xóa tất cả các tập tin trong thư mục này.

- Dùng trình duyệt IE duyệt lại trang web có chứa tập tin

flash cần lấy.

- Trở về thư mục chứa tâp tin tạm thời của IE >> Nhấn

nút F5 để thấy các tập tin của trang mới duyệt.

- Tìm đến tập tin có đuôi là swf  >> Copy sang thư mục khác


� 2009 -2022  An Sơn JSC | Homepage