An Sơn JSC

Sách khoa học - kỹ thuật: Phần Mềm Plaxis Ứng Dụng Vào Tính Toán Các Công Trình Thủy Công

Phần Mềm Plaxis Ứng Dụng Vào Tính Toán Các Công Trình Thủy Công
Biên soạn: PGS. TS. Đỗ Văn Đệ (Chủ biên) - KS. Nguyễn Ngọc Hưng - KS. Đỗ Tiến Dũng - KS. Vũ Minh Tuấn - KS. Nguyễn Sỹ Han - KS. Nguyễn Thành Thắng - KS. Nguyễn Hải Nam

NXB: Xây Dựng
Số Trang: 168 trang, kích thước 19x27 cm


Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau:

1. Chương 1: Cơ sở lý thuyết trong phần mềm Plaxis.

- Lý thuyết biến dạng.

- Lý thuyết dòng chảy ngầm.

- Lý thuyết cố kết.

- Lập công thức cho các phân tử.


2. Chương 2: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Plaxis.

- Đặc điểm chung.

- Yêu cầu kỹ thuật và cài đặt phần mềm.

- Tổng quan về giao diện của phần mềm.

- Trình tự giải một bài toán bằng phần mềm Plaxis.


3. Chương 3: Các ví dụ mẫu điển hình giải bài toán công trình thủy công bằng phần mềm Plaxis.

- Trình tự tính toán bằng phần mềm Plaxis.

- Bài toán kết cấu hố đào sử dụng thanh chống phục vụ thi công ụ tàu.

- Bài toán kết cấu hố đào khô sử dụng tường chắn có giằng neo phục vụ thi công cầu chui, tầng hầm.

- Bài toán kết cấu đê vây bằng đất sét đắp không thấm nước.

- Bài toán đê vây đất đắp có cừ chống thấm.

- Bài toán bến cảng sử dụng kết cấu tường cừ đơn.

- Bài toán bến cảng sử dụng kết cấu tường cừ kép.

- Bài toán kết cấu đê vây tường cừ kép.


Xin trân trọng giới thiệu.


� 2009 -2024  An Sơn JSC | Homepage