An Sơn JSC

20 bức ảnh sử dụng ống kính 'mắt cá' đặc sắc

Ống fisheye (mắt cá) là một dạng lens góc rộng, có thể tạo hiệu ứng cong cho hình ảnh và khiến người xem có cảm giác như cảnh vật đang được quan sát qua mắt của con cá.

Ban đầu, loại ống này được sử dụng chủ yếu để phục vụ mục đich khoa học, như theo dõi sự hình thành mây trong ngành khí tượng thủy văn, nhưng về sau đã được các nhiếp ảnh gia yêu thích. Có hai loại ống fisheye, trong đó khi sử dụng fisheye tròn (Circular fisheye), hình ảnh tạo thành một vòng tròn nội tiếp trên diện tích mặt phim hoặc cảm biến ảnh nên các góc ảnh thường bị đen, còn với ống fisheye toàn khung hình (Full-frame fisheye), hình ảnh mở rộng toàn mặt phim/cảm biến ảnh.
Vnexpress


� 2009 -2023  An Sơn JSC | Homepage